az +994 12 585 11 56 Baz ert - Cümə 09:00 - 18:00 Azərbaycan Az-5011, Sumqayıt şəh., 48 məh.,
Lisenziyalı
FƏALİYYƏT
Keyfiyyətli
TİKİNTİ
Operativ
XİDMƏT
Prezentasiya

Qartal Tikinti Firmasının Təlim- Tədris Mərkəzinin Akkreditasiya Attestatı

Qartal Tikinti Firması firmanın nəzdnində özünün Təlim-Tədris Mərkəzini yaratmışdır və Azərbaycan Qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq mərkəz Azərbaycan Respublikası Standardlaşdırma ,Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən akkreditasiya olunmuşdur.Qartal Tikinti Firmasının 65 m və daha hündür bina və qurğularının tikinti-quraşdırma işləri üzrə lisenziyası və bu attestat Qartal Tikinti Firmasına qanuni hüquq verir ki, Qartal Tikinti Firmasi öz işçilərinə və kənar təşkilatlara aşağıdakı ixtisaslar üzrə təlim keçib müvafiq sertikat versin və bu sertifikatlaşmış işçiləri layihələr üzrə müvafiq işlərə cəlb edə bilsin:
1. Hündürlükdə montaj və quraşdırma işləri
2. Əriyən örtüklü elektrodla əl ilə qövs qaynağı