azen +994 12 585 11 56 Baz ert - Cümə 09:00 - 18:00 Azərbaycan Az-5011, Sumqayıt şəh., 48 məh.,
Lisenziyalı
FƏALİYYƏT
Keyfiyyətli
TİKİNTİ
Operativ
XİDMƏT
Prezentasiya

KEYFİYYƏT SİYASƏTİ

KEYFİYYƏT SİYASƏTİ.

~ Azərbaycan Respublikasının qanunverciliyndə təhlükəsizlik, ekologiya və keyfiyyətlə bağlı tələbləri sözsüz yerinə yetirmək
~ İSO 9001:2015 standartıının, o cümlədən də beynəlxalq və yerli standartların tələblərinə uyğun olaraq keyfiyyət və təhlükəsizlik sistemlərinin yaxşılaşdırılmasına müsbət təsir edən fəaliyyətləri daim inkişaf etdirmək və müasir texnologiyanin nəaliyyətlərindən yararlanmaqla onların yeniləşməsinə çalışmaq
~ Hər iki sistemin faktorları əsas götürülərək firma tərəfindən aparılan bütün işlər elə planlaşıdırılır ki, insanların təhlükəsizliyinə, sağlamlığına, ətraf mühitə və avadanlıqlara zərər toxundurmadan meydana çıxa biləcək təhlükələrə, qəzalara və keyfiyyətə təsir göstərə biləcək bütün amillər minimuma endirilsin.
~ Layihənin spesifikasiyasından asılı olmayaraq, bütün layihələrdə risklərin qiymətləndirilməsinə və mühafizə tədbirlərinə ciddi fikir verməklə müasir texnologiyanın tətbiqi hesabina keyfiyyəti yüksəltmək
~ Keyfiyyət və təhlükəsizlik sistemlərinin daimi inkişafı ilə əlaqədar işçi personalın təhsili və maarifləndirilməsi üçün lazım olan bütün imkanlardan (seminarlar, kurslar, inkişaf etmiş firmalarla təcrübə mübadiləsi, internet, standartlaşma institutları ilə əlaqə və digər informasiya vasitələri) maksimum istifadə etmək.