azen +994 12 585 11 56 Baz ert - Cümə 09:00 - 18:00 Azərbaycan Az-5011, Sumqayıt şəh., 48 məh.,
Lisenziyalı
FƏALİYYƏT
Keyfiyyətli
TİKİNTİ
Operativ
XİDMƏT
Prezentasiya

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fəxri Diplomu

04 oktyabr 2016, 14:14

SUMQAYIT ŞƏHƏRİNİN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFINDA XİDMƏTLƏRİ OLAN ŞƏXSLƏRİN “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏXRİ DİPLOMU” İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 4 oktyabr 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə Qartal tikinti firmasini Firmasinnın Direktoru Məmmədov Şahin İdris oğlu Sumqayıt şəhərinin sosial və iqtisadi inkişafındakı xidmətlərinə görə “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə təltif edilmişdir. Sərəncamla aşağıdakı linkdən tanış ola bilərsiniz.

http://president.az/articles/21271