Menu

XÜSUSİ RABİTƏ və İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ DEPARTAMENTİNİN İDARƏETMƏ MƏRKƏZİ


Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qartal Tikinti Firmasının inşa etdiyi Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi departamentinin idarəetmə mərkəzinin inzibati binasının açılışında iştirak edib.

Ətrafl...

ŞAHİN MƏMMƏDOVUN İNTERAZ TELEVİZİYASINA VERDİYİ MÜSAHİBƏ.

“İQTİSADİ İNKİŞAF ÜÇÜN ƏLAVƏ İMKANLAR YARANIR”

 

 

 

Ətrafl...

ŞAHİN MƏMƏDOV MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRƏ TİBB MƏNTƏQƏSİ AÇDI

Qartal Tikinti Firmasının Prezidenti, laçınlı tanınmış iş adamı, xeyriyyəçi Şahin Məmmədovun şəxsi təşəbbüsü və vəsaiti hesabına tikilən yeni bina, müasir tələblərə uyğun olmaqla yüksək zövq və dizaynla inşa edilib.

Ətrafl...

LİSENZİYA ALAN İŞ ADAMLARININ ÇƏTİNLİYİ ARXADA QALIB.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış Fərmanla lisenziyaların sayının minimuma endirilməsi, lisenziya verilməsi qaydalarının sadələşdirilməsi və şəffaflığın təmin edilməsi, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı bütün lisenziyaların İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən “ASAN xidmət” mərkəzlərində verilməsi nəzərdə tutulub.

Ətrafl...

MÖVCUD VAKANSİYALAR

Qartal Tikinti Firmasına aşağıdakı ixtisaslar üzrə işçı tələb olunur:

Ətrafl...

MƏHƏBBƏT KAZIMOVUN QARTAL TİKİNTİ FİRMASINDA ANIM MƏRASİMİ.